Us and them (2018)

Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là không có nhau.

“I missed you. – Anh cũng nhớ em! – Không, là em đã bỏ lỡ anh rồi…”

Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời xin lỗi

Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời yêu thương.

500 Days of Summer (2009)

Đôi khi một thước phim xưa lắc cũng có thể khiến người ta hài lòng. Nội dung phim mới là điều ta chú ý tới và những tình tiết, những câu thoại thường gắn liền với một tình huống nhất định trong cuộc đời mỗi người xem.