Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời

Cuốn tiểu thuyết này buồn, nếu bạn đã từng một lần trải qua những câu chuyện tương tự.

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

Nếu muốn hiểu lý do vì sao ai đó quan trọng việc chạy bộ mỗi ngày như vậy, hãy đọc cuốn sách này.