Sống

Bạn không biết được đâu sẽ là lần cuối cùng bạn gặp một người. Bạn cũng không biết được đâu sẽ là lần cuối bạn được trò chuyện cùng họ. Mọi thứ trên cuộc đời này đều đường đột, vội vàng và không chờ đợi ai.

Vì sao em cố gắng nhiều đến như vậy?

Sau một khoảng thời gian tự tạo cho mình cuộc sống an yên: nuôi cá, trồng cây, 5h tan làm, nấu cơm rồi xem phim, ngủ sớm … thì mình lại đâm đầu vào vòng xoáy làm việc rồi học rồi bận rộn không kịp thở. Nhiều người hỏi mình rằng em cố gắng nhiều đến như vậy để làm gì?

Một ngày chỉ có 24 tiếng, đừng quên sống và đừng quên mơ

Cuộc sống này tẻ nhạt và vô vị lắm. Nó đầy áp lực và đầy những nỗi bực bội không tên. Không lẽ, chúng ta bằng lòng sống một cuộc đời như thế?