Tiết học cuối cùng – phần 2

Có lẽ là không bao giờ có tiết học cuối cùng nào cả, chỉ có tiết học cuối cùng của một thời điểm nào đó thôi.

Lông bông

Có một ngày đẹp trời, chú đưa thư ghé ngang nhà đưa bạn một phong bì in dấu đỏ. Cả nhà nhảy cẫng lên vì vui mừng, bạn thở phào vì cuối cùng nỗi lo rớt đại học đã được xóa bỏ. Thế mà bạn có biết đâu, chuỗi ngày dài dằng dặc phía trước là một quãng đời lông bông.