Sau đó, thì sao nữa?

Ta cố gắng hết sức mình để ôn thi vào đại học. Ta cày ngày cày đêm để tốt nghiệp được đúng hạn. Ta tìm kiếm cho mình được một công việc tốt. Và sau đó, sau đó thì sao nữa?