Càng kỷ luật, càng tự do – Ca Tây

Sáu chữ đã làm nên mình của năm 2021: CÀNG KỶ LUẬT, CÀNG TỰ DO

Vượt lười – Liệu trình cho người thiếu động lực – Andrii Sedniev

Anh muốn đọc sách lắm, nhưng anh hơi lười đọc.
Em muốn giỏi tiếng Anh, nhưng em hơi lười học.
Chị cũng muốn viết lách, nhưng chị lười typing …