5 bước để học cách yêu bản thân mình hơn

Có những lúc trong cuộc sống, bạn cảm thấy mọi thứ thật đáng chán. Thậm chí, bạn chán ghét luôn cả bản thân mình. Bạn chỉ có một thân thể này thôi, và chỉ có một cuộc đời này để sống thôi, tại sao bạn lại ngược đãi chính mình như thế?