Vạn sự tuỳ duyên

Trên cuộc đời này có rất nhiều việc và rất nhiều người đến với nhau bởi cái duyên. Không hẳn là chuyện tình cảm, mà mọi thứ trên đời này đều tuỳ duyên cả.