Lau mi đi, em đừng buồn

Sẽ có những ngày, em cảm thấy như cả thế giới chống lại mình. Dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn dường như chưa đủ. Em hiền quá, em mạnh mẽ lên được không?