Mắt Biếc – Nguyễn Nhật Ánh

Nếu có cuốn sách nào buồn hơn, có lẽ tôi không dám đọc.