5 cách tiết kiệm tiền dễ dàng

Bài viết này viết bởi một kẻ nghèo rớt mồng tơi, trên con đường học cách tiết kiệm tiền để trở nên giàu có.

Người giàu có nhất thành Babylon – Geogre S Clason

Với kinh nghiệm của một đứa nghèo kiết xác với ví tiền lúc nào cũng rỗng không, cuốn Người giàu có nhất thành Babylon thực sự đã khai sáng mình.