Thư viện nửa đêm – Matt Haig

Giữa sự sống và cõi chết là thư viện nửa đêm. Giữa vùng tối và vùng sáng là vùng xám, nơi tất cả những lựa chọn đều có thể xảy ra.