Những nữ hoàng chẳng màng đi tìm vua

Hôm nay mình tình cờ đọc được một chiếc quotes như thế này: “A queen without a king is just a princess with a dream” .