Có nên sống một mình ở Saigon?

Lại một mùa tựu trường nữa đã tới, và cũng tròn 4 năm kể từ khi mình chuyển vào Saigon. Quyết định đúng đắn nhất với mình cho tới lúc này đó là dọn ra ở riêng.