Có nên nhìn đời qua lăng kính màu hồng?

Trong một cuộc khảo sát gần đây về vấn đề: Có nên nhìn đời qua lăng kính màu hồng?, chúng tôi đã thu được một kết quả đáng kinh ngạc.

Nói thế nào để được chào đón, Làm thế nào để được ghi nhận – Trịnh Tiểu Lan

Động lực để mình đọc hết quyển sách “Nói thế nào để được chào đón, Làm thế nào để được ghi nhận” đó là tiếc tiền mua sách. Động lực mua sách thì có lẽ title đã nói hộ lòng mình rồi.