Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi – Lưu Chấn Hồng

Mình từng không thích nói nhiều. Mình từng ngại giao tiếp. Mình từng bị chê là nhạt. Đối với mình, chuyện không hoạt ngôn cũng chẳng sao cả, mình vẫn thích con người của mình dù thế nào đi chăng nữa.