Hãy cứ mơ đi

Đôi khi bạn ngồi bạn nghĩ rằng bây giờ mình không biết nên làm gì. Nếu thế thì hãy ngả lưng xuống, và mơ.