Cột mốc

Mình vẫn còn nhớ chiếc bàn học hồi cấp 3 và mấy dòng chữ màu đỏ: FTU I’m coming viết bằng bút sáp dầu gọn ghẽ. Mọi thứ kể từ khi mình đọc cuốn sách Tôi tài giỏi bạn cũng thế, cuốn self-help đầu tiên của cuộc đời, cứ thế đi theo những kế hoạch dần qua những cột mốc. Bây giờ, trông có vẻ như cuộc đời thật ổn, nhưng cứ như gót chân Achilles, chạm nhẹ một chút thôi là đổ vỡ tan tành.