Day 26: Xứ sở màu hồng của thực tại

Khi mình lẽ ra phải viết nội dung của ngày 26, mình đã gặp phải writing block. Mình không biết viết thế nào cả, bởi đôi khi mình không rõ những điều mình đang làm là đối mặt hay trốn tránh thực tại. Sau đó mình làm điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm trong hoàn cảnh tương tự: Gập máy lại và đi coi phim.