Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác – David J.Pollay

Nếu mình biết đến cuốn sách này sớm hơn, ví dụ như vào những năm mình còn tuổi “teen”, thì mình đã tiết kiệm được rất rất nhiều năng lượng phí phạm vào những cơn nóng giận và những cảm xúc xấu xí không soát của mình.