Khi mọi thứ khó khăn hơn một chút

Là lúc cuộc sống của cậu sắp "lên level"...

soren-astrup-jorgensen-206084

Khi cuộc sống khó khăn thêm một chút, là những lúc đôi khi muốn khóc lên cũng chẳng được.