[Newember] Điều gì khiến bạn hạnh phúc?

Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Cuối tuần vừa rồi, lớp học tiếng Anh của mình đã học về chủ đề “Hạnh phúc”. Cũng vì vậy mà mình có cơ hội đi tìm câu trả lời của chính mình về hạnh phúc.