Gã nghiện giày – Tự truyện của nhà sáng lập NIKE – Phil Knight

Khi bạn đọc tự truyện, bạn đi qua cuộc đời một con người, ở những khía cạnh đẹp đẽ nhất của họ. Thành công cùng họ, học những bài học cay đắng, hạnh phúc, buồn đau, gói lại cùng nhau để nhắc nhở bạn rằng cuộc đời này thật ngắn ngủi.