23 và tuổi nổi loạn của mình

Để viết về tuổi 23 của mình, mình sẽ gọi đó là một cuộc phiêu lưu. Phiêu lưu trong những chuyện tình, phiêu lưu đi tìm lấy chính bản thân mình, mỗi ngày thức giấc lại hào hứng vì đó lại là một cuộc phiêu lưu mới.