Về thời gian

Có lẽ một lúc nào đó khi nhìn lại, mình sẽ thấy tự hào về quãng thời gian lúc này.