Rèn tư duy, luyện trí não – 45 phương pháp tư duy sâu cho mọi thế hệ – Neil Pavitt

Một cuốn hướng dẫn sử dụng não, hãy đọc nó để thấy bớt nặng đầu.

Giữa ngã ba đường, ta tạo lối đi riêng

Bạn sẽ không nhận ra rằng mình đang đi loanh quanh trong một cái ma trận, cho đến khi bạn tìm ra mục tiêu của mình và thực sự muốn tìm cách để đạt được nó. Khi đó, mọi thứ tự nhiên sẽ có cách.