Em của ngày ấy, tôi của bây giờ

Tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh ấy là “Em phải đi làm việc đây.” Chúng tôi chưa bao giờ kết thúc câu chuyện, vẫn cứ sẽ để ô chat tiếp nối nhau những mẩu không đầu, chẳng đuôi. Thế nhưng, tôi không thể chờ tin nhắn anh thêm nữa rồi.