Midnight in Paris (2011)

Cố gắng chịu khó coi khúc đầu một xíu, sau đó là cả một thế giới xinh đẹp cùng những bữa tiệc không bao giờ chán và một chiếc vibes của thời The Great Gasby.