Làm sao để đạt được mọi dự định đầu năm?

Khai thật đi, kế hoạch ngày mùng 1 của bạn thế nào rồi?