Vì sao ta không thể ngừng hoài niệm về quá khứ?

Mình nhận ra khi đồng hồ điểm qua 2022, mọi thứ không giống như chiếc công tắc tự tắt hết đi những hoài niệm.