21 điều mình học được trong năm 2021

31/12/2021, đã đến lúc đóng gói những chuyện buồn cất đi, dắt vào túi những bài học kinh nghiệm đã học được từ năm cũ.