Lắng nghe gió hát – Haruki Murakami

Cuốn thứ hai mình đọc của Haruki, cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông ấy.

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

Nếu muốn hiểu lý do vì sao ai đó quan trọng việc chạy bộ mỗi ngày như vậy, hãy đọc cuốn sách này.