9 điều mình học được ở tuổi 22

Tình cờ mình lục lại được bài viết này khi năm 2021 đã gần qua. Mình đã không hoàn thành bài viết vào đúng ngày mình tròn 23 tuổi, đơn giản là vì tuổi 22 dù học được ít điều, nhưng với mình đó đều là những điều khó khăn.