Trước ngày anh đến

Thật sự cũng đã lâu rồi mình không viết gì. Khi mà cuộc sống có nhiều sự thay đổi, mình bận sống, và đôi khi mình quên mất rằng mình còn phải sống cuộc sống của chính mình nữa.