Tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu?

Mượn một chiếc tựa sách khá nổi tiếng của chị Rosie Nguyễn cho bài viết ngày hôm nay. Đây không phải là một bài review sách.