Triết lý rái cá – Chơi thì chơi không chơi thì chơi – Jennifer McCartney

Bên cạnh việc nó màu tím thì mình còn thích cuốn sách này bởi nó khiến mình bớt stress hơn.

Chúng ta ăn Mặt trời – Vẩn vơ về tụi mình, tình yêu và vũ trụ – Ella Frances Sanders

Nghe từ cái tựa đã thấy sách dễ thương rồi đúng không. Sách dễ thương thật nhé, dễ thương theo cái cách mà ta vẫn nạp được nhiều kiến thức mà vẫn thẩn thơ cùng những bức tranh.

Vì một lý do nào đó, chúng ta đã rời đi

Chúng ta nhớ về những gì chúng ta muốn nhớ. Trên thực tế, những ký ức đều có thể bị bóp méo đi. Ta có thể nhớ da diết một người, nhưng đôi khi ta lại quên mất vì sao chúng ta đã không còn chung đường.