Day 30: Xứ sở màu hồng của những niềm hy vọng

Một ngày nào đó, khi hết dịch…