Gake no Ue no Ponyo (2008)

Những ngày phải nghĩ quá nhiều thì mình hay coi anime để bớt phải đọc chữ. Thì ra câu chuyện người cá cũng có thể được kể dễ thương như vậy.