Phép màu 30 ngày – Phiên bản thời thượng của bạn – Fiona Ferris

Mình rất thích những cuốn sách in bằng giấy màu hồng.