Day 27: Mình ngồi đây viết cho những mùa hè đã qua

Mình không biết vì lý do gì mà những mối tình thường bắt đầu hoặc kết thúc vào mùa hè. Có lẽ mùa đông là quá lạnh để nói về những gì đã vỡ tan, hoặc có lẽ mùa hè quá nóng nực nên kết cục ai cũng chỉ muốn ở một mình.

Day 26: Xứ sở màu hồng của thực tại

Khi mình lẽ ra phải viết nội dung của ngày 26, mình đã gặp phải writing block. Mình không biết viết thế nào cả, bởi đôi khi mình không rõ những điều mình đang làm là đối mặt hay trốn tránh thực tại. Sau đó mình làm điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm trong hoàn cảnh tương tự: Gập máy lại và đi coi phim.