Day 17: Xứ sở màu hồng của những mùi hương

Thật lạ kỳ khi mùi hương vốn không màu nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy an toàn hoặc bất an, tuỳ từng thời điểm.