Day 16: Xứ sở màu hồng của ngôn từ lấp lánh

Hôm nay mình sẽ kể một chút về mối tình của mình với con chữ.