Day 14: Xứ sở màu hồng của Kim Xuân

Câu chuyện về xứ sở màu hồng đã được kể nhiều lần, nhưng vì sao lại là màu hồng? Ngoài màu hồng còn màu nào khác không?