Day 13: Xứ sở màu hồng của những chiếc quotes về cuộc sống

Mình nói gì khi nghĩ về cuộc sống?