Day 12: Xứ sở màu hồng và đôi lời gửi chính mình

Bài blog ngày hôm nay là một trang nhật ký.