Day 11: Xứ sở màu hồng và kho báu bí mật

Điều gì là đáng quý nhất trên đời này?