Day 6: Xứ sở màu hồng của những niềm vui

Xin chào, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt.