5cm trên giây

Sau rất nhiều lần dở dang, cuối cùng lần này mình cũng đã xem hết phim một cách trọn vẹn. Màu tim tím của bầu trời, màu hồng của cánh hoa anh đào, màu trắng thơ ngây của bộ đồng phục, tất cả đều rất đẹp.