Sống lâu – Karen Salmansohn

Có những cuốn sách mình đọc trong 2 tiếng đồng hồ là hết, đọc xong tự thắc mắc sao giống uống ly trà sữa vậy, hút cái rột là hết sạch.