4 công cụ quản lý công việc hiệu quả

Vừa nhấn hoàn thành một loạt task của tuần và đang chuẩn bị lên kế hoạch cho tuần mới, nhân tiện mình chia sẻ với mọi người một chút về những công cụ quản lý công việc mà mình đang dùng và cảm thấy hiệu quả.